Ordliste

Ordliste

Når man træner karate, er der tradition for at bruge de japanske ord for teknikker, stillinger, tal, tiltaleformer osv.. Ud over at de japanske betegnelser gør det muligt kort og præcist at udtrykke, hvilke teknikker, stillinger og mål på modstanderens krop der er tale om, har det den fordel, at vi kan træne sammen med kæmpere fra andre lande og stadig forstå hinanden. Denne side samt undersiderne er tænkt som et hurtigt opslagsværk for både instruktører og medlemmer af Bushikan. Ved at klikke på linksene herunder kommer du til emneopdelte sider, og nederst på denne side er alle ord samlet. 

Stillinger

Parader

Stød og slag

Spark

Kropsdele / våben

Generelle termer / diverse

Tal

KOMPLET ORDLISTE

Age uke 上げ受け Stigende/opadgående parade (for angreb mod ansigtet)
Age-zuki 上げ突 (上げ突き) Opadgående stød
Ago Hage, kæbe
Ashi Fod/ben
Ashi, mae- 前足 Forreste ben
Ashi, ushiro- 後足 Bagerste ben
Ashi-barai  足払 Fodfejning
Atama Hoved
Atemi 当身 Slag (typisk for at aflede opmærksomheden fra det egentlige angreb, der følger lige efter)
Awase-zuki 合突き Dobbelt stød hvor begge hænder rammer modstanderen samtidigt – armene holdes parallelt vertikalt med hinanden – øverste hånd laver gyakuzuki – nederste ura-zuki
Barai 払い Fejning
Bunkai 分解 Fortolkning af katateknikkers betydning – kata omsat til kumite
Bushidô 武士道 Krigerens vej
Chûdan 中段 “Midterste del”, bryst-/maveregionen
Chûdan soto-uke 中段外受け Udvendig parade (for angreb mod maven)
Chûdan uchi-uke 中段内受け Indvendig parade (for angreb mod maven)
Chûdan uke 中段受け Parade for angreb mod maven
Chûdan-zuki 中段突き Stød mod maven
Dan Dangrad, sortbæltegrad
Dan-zuki だん突き Flere på hinanden følgende stød med samme hånd
Dô  Vej
Dôjô 道場 Træningssal (egt. ‘vejens sted’, dvs. det sted, man følger vejen)
Dojokun (dôjôkun) 道場訓 Etiske regler for karate
Embusen 演武線 Fast mønster knyttet til de enkelte kata
Empi (eller hiji) 猿臂 Albue
Empi-uchi 猿臂打ち Albueslag (synonymt med hiji-ate – 肘当)
Empi-uchi, mae 前猿臂打ち Albueslag ligefrem
Empi-uchi, mawashi 廻猿臂打ち Cirkulært albueslag
Empi-uchi, otoshi 落猿臂打ち Nedadgående albueslag
Empi-uchi, tate 縦猿臂打ち Opadgående (egt. ‘lodret’) albueslag
Empi-uchi, ushiro 後猿臂打ち Baglæns albueslag
Fudô-dachi 不動立 Urokkelig stilling, timeglasstilling (vægtfordeling 55/45) – også kaldet sôchin-dachi
Fumikomi 踏み込み Stamp 45 grader ind foran kroppen
Gaiwan 外腕 Den del af armen, der ligger i forlængelse af lillefingersiden
Gedan 下段 Nederste del , området omkring skridtet eller lavere
Gedan shotei kosa-uke 下段掌底交差受 Nedadgående håndflade dobbelt blok
Gedan-barai 下段払い Nedadgående parade (egt. Fejende parade nederste niveau)
Gedan-zuki 下段突き Stød i nedadgående retning
Gi (dôgi) 着(道着) Traditionel træningsdragt
Go Fem
Godan 五段 5. dan
Gohon kumite 五本組手 Kampøvelse med modstander, 5 skridt
Gojû 五十 Halvtreds (5-10)
Gokyû 五級 5. kyû (violetbælte af 1. grad)
Gyaku-mawashi-geri 逆廻蹴り Indvendigt cirkelspark (samme som uchi-mawashi-geri)
Gyaku-zuki 逆突き Stød modsat det ben der er fremme
Hachi Otte
Hachidan 八段 8. dan
Hachiji-dachi 八字立 “8-talsstilling” – fødderne 45 grader udad som i musubi-dachi men hælene holdes i hoftebredde fra hinanden
Hachikyû 八級 8. kyû (orangebælte)
Hai はい Ja, “forstået”
Haishu 背手 Bagsiden af hånden
Haishu-uke 背手受け Parade med bagsiden af hånden
Haisoku 背足 Oversiden af foden, vristen
Haitô 背刀 Omvendt/indvendig sværdhånd, dvs. håndkanten på tommelfingersiden af den åbne hånd
Haitô-uchi 背刀打ち Indvendig håndkantslag
Haitô-uke 背刀受け Parade med den indvendige håndkant
Haiwan 背腕 Armens yderside
Hajime 始め Begynd
Han zenkutsu-dachi 半前屈立 Halv frontstilling (samme som sho-zenkutsu-dachi, “kort frontstilling”)
Hana Næse
Hangetsu-dachi 半月立 Halvmånestilling
Hanmi 半身 Kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen (bogstaveligt: “halv krop”)
Happo kumite 八方組手 kampøvelse med 8 modstandere
Hasami-uke 鋏受け Sakseparade
Hasami-zuki 鋏突き Dobbeltstød, der består af to samtidigt udførte mawashi-zuki (cirkulære stød)
Heian 平安 Fredfyldt sind, navnet på de fem begynderkata
Heikô-dachi 平行立 Parallel stilling (hoftebredde mellem fødderne)
Heisoku-dachi 閉足立 Parallelle og samlede fødder
Hidari Venstre
Hiji (eller empi) Albue
Hiji uke  肘受け Parade med albuen
Hikiashi 引足 At trække underbenet tilbage efter spark
Hikite 引手 At trække armene ( hænderne ) ind i siden efter en teknik
Hiraken 四本拳 Hånden knyttet med de fire knoer som våben
Hiza Knæ
Hiza-geri 膝蹴り Knæspark, angreb med knæet
Hyaku Hundrede
Ichi En
Ikkyû 一級 3. kyû (brunbælte af 3. grad)
Ippon kumite 一本 組手 1-skridts kamp (parade + modangreb)
Ippon nukite 一本貫手 Spydhånd med én finger (pegefinger)
Ippon-ken 一本拳 Knyttet hånd med pegefingerknoen som våben
Ippon-ken nakadaka 一本拳中高 Knyttet hånd med langfingerknoen som våben
Jiyû ippon kumite 自由一本組手 1-skridts frikamp
Jiyû kumite 自由組手 Frikamp
Jôdan 上段 Øverste del
Jôdan age uke 上段上げ受け Opadgående parade
Jôdan-zuki 上段突き Stød mod hovedet
Josokutei 上足底 Fodballe
Ti
Jûdan 十段 10. dan
Jûgo 十五 Femten (10-5)
Jûhachi 十八 Atten (10-8)
Jûichi 十一 Elleve (10-1)
Jûji uke 十字 受け Parade med krydsede håndled
Jûkyû 十級 10. kyû (hvidbælte)
Jûkyû 十九 Nitten (10-9)
Jûni Tolv (10-2)
Jun-zuki 順突き Stød med forreste hånd (mens man bliver stående eller bevæger sig tilbage)
Jûroku 十六 Seksten (10-6)
Jûsan 十三 Tretten (10-3)
Jûshi 十四 Fjorten (10-4)
Jûshichi 十七 Sytten (10-7)
Kagi-zuki 鉤突き Krogstød (albuen bøjet 90 grader)
Kaimoku 皆目 Åbn øjnene (efter mokusô)
Kakato Hæl
Kakato-geri 踵蹴蹴り Hæl spark
Kakushi-ashi-dachi 隠し足立 Krydsbensstilling, hvor det ene knæ gemmes bag det andet (bruges i kataen Gankaku Shô)
Kakutô 鶴頭 Oversiden af det bøjede håndled brugt som våben eller parade (hånden bøjes ned/flekseres) (bogstaveligt: “tranehoved”
Kakutô-uchi 鶴頭打ち Slag med det bøjede håndleds overside (bogst. ‘tranehoved’)
Kakutô-uke 鶴頭受け Parade med oversiden af det bøjede håndled (bogst: ”tranehoved’)
Kamae 構え Klarstilling
Kansetsu-geri 関節蹴り Stamp 45 grader til siden (mod knæ) (bogst. “spark mod et led”)
Kara 空 (tidligere 唐) Tom – havde tidligere betydningen “kinesisk” (skrevet med et andet tegn)
Karate  空手 Tom hånd
Karate-dô 空手道 Den tomme hånds vej
Kata Kata (egt. ‘mønster’, ‘model’)
Kata-ashi-dachi 片足立 Étbensstilling
Keage 蹴上げ Snapspark (underforstået “til siden” – bogst. “opadgående”)
Keitô 鶏頭 Håndens tommelfingerside (bogstaveligt ‘kyllingehoved’)
Keitô-uchi 鶏頭打ち Slag med håndens tommelfingerside (bogst. ‘kyllingehoved’)
Keitô-uke 鶏頭受け Parade med håndens tommelfingerside (bogst. ‘kyllingehoved’)
Kekomi 蹴込み Stopspark (som regel underforstået “til siden”)
Ken Knytnæve, knyttet hånd
Keri 蹴り Spark
Kiai 気合 kampråb (bogstaveligt “få sjælen ( ånden ) ud”)
Kiba-dachi 騎馬立 Rytterstilling (vægtfordeling 50/50)
Kihon 基本 Basis, grundteknikker
Kihon ippon kumite  基本一本 組手 1-skridts aftalt kamp (kihon-stil)
Kime 決め Maksimal og fokuseret kraft (fra verbet kimeru, der betyder at ‘beslutte’)
Kin geri / kinteki-geri  金的蹴り Spark i skridtet
Ki-o-tsuke  気を付け Stå ret
Kiritsu 起立 At rejse sig
Kizami-geri 刻み蹴り Spark med forreste ben
Kizami-zuki 刻み突き Stød med forreste hånd (hofterotation fra shomen til hanmi)
Kokô 虎々 Åben hånd (egt. ‘tigermund’)
Kokutsu-dachi 後屈立 Baglæns stilling (vægtfordeling 70/30)
Kôsa-dachi 交差立 Krydsbensstilling
Kôsa-uke 交差受け Krydsblok med begge hænder
Koshi 中足 Fodballe (våben i mae-geri)
Koshi Hofter
Kôshin  後進 tilbage, baglæns
Kudan 九段 9. dan
Kukyû 九級 9. kyû (gulbælte)
Kumade 熊手 “Bjørnehånd”, håndfladen som våben
Kumite 組手 Kamp
Kyû Kyûgrad
Kyû/ku Ni
Mae Forreste   
Mae ashi geri 前足蹴り Spark med forreste ben
Mae kekomi 前蹴込み Stopspark fremefter
Mae tobi-geri 前飛蹴り Flyvende dobbelt frontspark
Mae-ashi 前足 Forreste ben
Mae-empi-uchi 前猿臂打ち Albueslag ligefrem
Mae-geri  前蹴り Frontspark
Makiwara 巻藁 Slagpude
Mawashi 回し Cirkel-, cirkulær
Mawashi-empi-uchi 廻猿臂打ち Cirkulært albueslag
Mawashi-geri 廻蹴り Cirkelspark
Mawashi-zuki 廻突き Cirkelstød
Mawatte 回って Vend rundt
Migi Højre
Mikazuki-geri 三日月蹴り “Halvmånespark”
Mokusô 黙想 Meditation
Morote-uke  諸手受け Parade med begge hænder
Morote-zuki 諸手突 / 双手突き Dobbelt stød hvor begge hænder rammer modstanderen samtidigt – armene er parallelle og enten vertikalt eller horisontalt placerede (synonymt med awase-zuki?)
Moto-dachi 基立 Grundstilling
Musubi-dachi 結立 / 結び立 Samlede hæle og fødder 45 grader
Maai 間合い Afstand mellem to kæmpere
Nagashi uke 流し受け Flydeparade (blød parade, hvor angrebet dirigeres forbi målet)
Naihanchi-dachi 内歩進立 Lille/smallere kibadachi – rytterstilling
Naiwan 内腕 Armens inderside (tommelfingersiden)
Nakadaka ippon ken-zuki 中指一本拳突き  Slag med langefingerens 2. fingerled
Nakadaka-ken 中指一本拳 Knyttet hånd med midterste kno som våben
Nanadan 七段 7. dan
Nanakyû 七級 7. kyû (grønbælte af 1. grad)
Naote 直って Tilbage til start/udgangspunkt (formentlig bøjet form af 直る – blive repareret, fikset)
Neko-ashi-dachi 貓足立 Kattestilling (vægtfordeling 90/10)
Ni To
Nidan 二段 2. dan
Nidan-geri 二段蹴り Dobbelt spark
Nihon nukite 二本貫手 Spydhånd med to fingre som våben (pegefinger og langfinger)
Nijû 二十 Tyve (2-10)
Nijûichi 二十一 Enogtyve (2-10-1)
Nijûkun 二十訓 “20 regler”, dvs. Gichin Funakoshis retningslinjer for den, der udøver karate
Nikyû 二級 2. kyû (brunbælte af 2. grad)
Nukite 貫手 Spydhånd (kan være ippon, nihon, shihon alt efter antallet af fingre, der bruges som våben)
Nukite (-zuki) 貫手突き Spydhånd (nukite alene henviser typisk til fingerstik med fire fingre)
Nukite, ippon 一本貫手 Spydhånd med én finger (pegefinger)
Nukite, nihon 二本貫手 Spydhånd med to fingre (pegefinger og langfinger)
Nukite, shihon 四本貫手 Spydhånd med fire fingre (minus tommelfinger)
Obi Bælte
Oi-zuki 追突 / 追い突き Stød (med seiken), der udføres samtidig med at man tager et skridt fremad (samme hånd, samme ben forrest)
Osae-uke  抑え受け Parade med håndfladen, hvor man presser modstanderens arm nedad
Osu /oss 押忍, おす Hilsen karatefolk imellem
Otagai ni rei お互いに礼 Buk for hinanden
Otoshi Nedad
Otoshi uke  落受け Nedadgående hammerparade (egentlig ‘parade man lader falde’, ‘dropping block’)
Otoshi-empi-uchi 落猿臂打ち Nedadgående albueslag
Rei Buk
Ren-geri 連蹴り Flere på hinanden følgende spark
Renoji dachi レの字立 45 graders stilling (egt. stilling som tegnet ‘re’ – kan også kaldes l-stilling, hvor bagerste fod udgør nederste del af l’et)
Ren-zuki 連突き Flere på hinanden følgende stød (skiftevis højre og venstre hånd)
Rokkyü 六級 6. kyû (grønbælte af 2. grad)
Roku Seks
Rokudan 六段  6. dan
Sagi-ashi-dachi 鷺足立 “hejrestilling”
San Tre
Sanbon kumite 三本 組手 3-skridts kamptræning
Sanchin-dachi 三戦立 Timeglasstilling (egt. “tre-kriges stilling”)
Sandan 三段 3. dan
Sanjû 三十 Tredive (3-10)
Sankyû 三級 1. kyû (brunbælte af 1. grad)
Seiken 正拳 Knyttet hånd (med de første to knoer som våben)
Seiken-waza 正拳技 Teknikker med knyttet hånd
Seiryûtô 青竜刀 Nederste del af hånden (lillefingersiden) som våben (bogst. ‘sabel’)
Seiryûtô-uchi 青竜刀打ち Slag med nederste del af håndkanten (bogst. ‘sabel’)
Seiryûtô-uke 青竜刀受け Parade med nederste del af håndkanten (bogst. ‘sabelparade’)
Seiza  正座 At sætte sig/sidde/knæle
Sempai 先輩 Instruktør eller assistent, en med højere anciennnitet
Senpai ni rei 先輩に礼 Buk mod senpai
Sensei 先生 Lærer (i Bushikan 5. dan og op)
Sensei ni rei 先生に礼 Buk mod sensei
Shi/yon Fire
Shiai kumite  試合組手 Kamp efter bestemte (konkurrence-)regler
Shichi/nana Syv
Shihan 師範 Øverste lærer
Shihon nukite 四本貫手 Spydhånd med fire fingre som våben (minus tommelfinger)
Shiko-dachi 四股立 Sumostilling
Shizentai (-dachi) 自然体立 Naturlig stilling
Shobu ippon kumite 勝負一本 組手 Konkurrencekamp til ét point
Shodan 初段 1. dan
Shômen 正面 Centeret i dojoen, det sted der markerer respekten for karate og dens nuværende og tidligere udøvere
Shômen ni rei 正面に礼 Buk for shomen/ligefrem
Shotei 掌底 Håndrod
Sho-zenkutsu-dachi 小前屈立 Kort fronstilling (som han-zenkutsu-dachi, “halv frontstilling”)
Shutô 手刀 Håndkant (bogstaveligt “sværdhånd”
Shutô-uchi 手刀打ち Slag med håndkanten (typisk underforstået, at det er soto, dvs. udefrakommende, hvor håndfladen er opad i kontaktøjeblikket)
Shutô-uke 手刀受け Parade med håndkanten (“sværhånd”)
Shuwan 手腕 Armens underside
Sôchin-dachi 壯鎭立 Sôchin-stilling opkaldt efter kataen “Sôchin” – samme som fudô-dachi – “urokkelig stilling”
Sokumen-zuki 側面突き Stød til siden
Sokuto 足刀 Fodens yderkant (våbenet i kekomi og keage)
Soto-barai 外払い Udvendig fejeparade
Soto-hachiji-dachi 外八字立 Åben naturlig stilling
Soto-shutô-uchi 外手刀打ち Slag med håndkanten, udefrakommende, håndfladen opad i kontaktøjeblikket
Soto-uke 外受け Udvendig parade
Sukui uke 掬い受け Parade hvor modstanderen trækkes nærmere (bogst. ‘skovleparade’ – typisk parade mod spark)
Tachi (-dachi) Stilling
Tachikata 立方 Stilling
Tai-sabaki 体捌き Undvigemanøvre (typisk til siden)
Tameshi-wari 試割り Gennembrydninger
Tate-empi-uchi 縦猿臂打ち Opadgående (egt. ‘lodret’) albueslag
Tate-shutô uke 縦手刀受け Parade med håndkanten – hånden lodret/håndleddet bukket 90 grader
Tate-zuki 立て突き Kort stød med seiken (de to forreste knoer) – hånden er lodret (håndryggen vender udad) i kontaktøjeblikket
Te Hånd
Teiji-dachi 丁字立 Stilling som tegnet “tei”
Teishô 掌底 Håndrod
Teishô-uchi 底掌打ち Slag med håndroden
Teishô-uke 底掌受け Parade med håndroden
Teishô-zuki 底掌突き Stød med håndroden
Tekubi 手首 Vrist, håndled
Tettsui 鉄槌 Hammerhånd (knyttet hånd med det nederste af hånden på lillefingersiden som våben)
Tettsui-uchi 鉄槌打ち Hammerslag (vandringsbane vandret eller lodret)
Tobi-geri 飛蹴り Flyvespark
Tokui kata 得意型 Favoritkata
Tsuki (-zuki) 突 / 突き Stød
Tsumasaki 爪先 Tåspidser
Tsumasaki mae geri 爪先前蹴り Frontspark med tåspidserne
Tsuru-ashi-dachi 鶴足立 “tranestilling”
Uchi-hachiji-dachi 内八字立 “indvendig 8-talsstilling” – fødderne som i heiko-dachi, men herfra drejes de 45 grader indad
Uchi-mawashi-geri 内廻蹴り Indvendigt cirkelspark (samme som gyaku-mawashi-geri)
Uchi-shutô-uchi 内手刀打ち Slag med håndkanten, indefrakommende, håndryggen opad i kontaktøjeblikket
Uchi-uke 内受け Indvendig parade
Uchi-waza 打ち技 Slag  
Ude (-wan) Arm, underarm (udtales ‘wan’ i sammensætninger). Er inddelt i fire zoner: Oversiden af underarmen (haiwan), undersiden (shuwan), tommelfingersiden (naiwan) og lillefingersiden (gaiwan)
Ude-uke 腕受け Underarmsparade
Uke 受け Parade
Uraken 裏拳 Bagsiden af knoerne (hånden knyttet)
Uraken uchi 裏拳打ち Slag med bagsiden af knoerne (vandringsbane vandret eller lodret)
Ura-zuki 裏突き Kort opadgående stød med seiken (de to forreste knoer) – albuen bevarer kontakten med hoften, og håndryggen er nedad
Ushiro Bagud, baglæns
Ushiro mawashi-geri 後廻蹴り Baglæns cirkelspark
Ushiro-ashi 後足 Bagerste ben
Ushiro-empi-uchi 後猿臂打ち Baglæns albueslag
Ushiro-geri 後蹴り Baglæns/bagudrettet spark
Ushiro-mawashi empi-uchi 後廻猿臂打ち Baglæns cirkulært albueslag
Washide 鷲手 Alle fingre samlet som våben  (bogst. ‘ørnehånd’)
Waza Teknik
Yakusoku kumite 約束組手 Arrangeret frikamp
Yama-uke 山受け “Bjergparade”
Yama-zuki 山突き Dobbeltstød mod mave og hoved (overkroppen er lænet fremad, nederste arm har vinkel som ura-zuki, øverste er let bøjet – armene holdes vertikalt parallelt med hinanden, og håndryggene vender væk fra hinanden)
Yame 止め Stop
Yôi 用意 Klar! Parat!
Yoko tobi-geri 横飛蹴り Flyvende sidespark 
Yoko-empi-uchi 横猿臂打ち Albueslag mod siden
Yoko-geri 横蹴り Spark til siden (kekomi eller keage)
Yoko-geri keage 横蹴蹴上げ Snapspark til siden
Yoko-geri kekomi 横蹴蹴込み Stopspark til siden
Yondan 四段 4. dan
Yonjû 四十 Fyrre (4-10)
Yonkyû 四級 4. kyû (violetbælte af 2. grad)
Yubi Finger
Yubi-waza 指技 Fingerteknikker
Yumi-zuki 弓突き Stød hvor hikite trækkes til brystet frem for til siden (som spændte man en bue)
Zanshin 残心 Agtpågivenhed, parathed
Zazen 座禅 Meditation (siddende)
Zenkutsu-dachi 前屈立 Frontstilling (vægtfordeling 60/40)
Zenshin 前進 Fremad

 

Print Friendly, PDF & Email

Nye indlæg

Flotte resultater til Bushikan/DKC ved EM

Kæmpere fra Bushikan deltog i regi af Danish Karate Confederation (DKC) i de 13. WUKF-europamesterskaber, der blev afholdt i Antibes, Frankrig, fra 15-19. november.7

De samlede resultater for DKC, som stillede med 17 kæmpere, blev 3 guld-, 1 sølv- og 1 bronzemedalje:

GULD:
Oskar Fernandez, kata (Shotokan), kadet (14-15 år).               
Malene Kirkeby, kata (alle stilarter), kvinder 51-60 år.
Tatiana Muennoi, kumite shobu sanbon, junior (18-20 år), +65 kg.

SØLV:
Luna Semeraro, kata (Shotokan), junior (18-20 år).

BRONZE:
Mikkel Krabbe, Hilmar Jakobsen og Oskar Fernandez, holdkata for kadet (14-15 år).

STORT tillykke til alle – også til dem, som denne gang ikke opnåede medaljer, men som ikke desto mindre leverede nogle flotte og koncentrerede præstationer.

TAK til coaches og til vores uundværlige “base”, som stævne efter stævne varetager den interne kommunikation i gruppen i menneskemylder og kæmpe haller med somme tider dårlig netværksdækning, så alle er på pletten og klar, når deres kategorier starter.

Flere billeder i galleriet

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
  1. Danish Open 28-29. oktober Kommentarer lukket til Danish Open 28-29. oktober
  2. Guld ved Shotokan Cup til Michael sensei Kommentarer lukket til Guld ved Shotokan Cup til Michael sensei
  3. VM-guld til Bushikan Kommentarer lukket til VM-guld til Bushikan
  4. Nye grader i Bushikan Kommentarer lukket til Nye grader i Bushikan
  5. Guld og bronze til Bushikan Kommentarer lukket til Guld og bronze til Bushikan
  6. Gladsaxe Cup 2023 Kommentarer lukket til Gladsaxe Cup 2023
  7. Resultater fra stævne i Italien Kommentarer lukket til Resultater fra stævne i Italien
  8. Bushikan-sortbælter til graduering på akademiet Kommentarer lukket til Bushikan-sortbælter til graduering på akademiet
  9. Fastelavn i Bushikan Kommentarer lukket til Fastelavn i Bushikan