Pensum til 9. kyû (九級 – kukyû)

KIHON: Fra soto hachiji dachi / shizentai til zenkutsu dachi og tilbage igen
1.    Chûdan junzuki

2.    Jôdan ageuke

3.    Chûdan sotouke

4.    Gedan barai

5.    Chûdan maegeri

 

Gorei => udføres på tælling

1.    2x h/v

2.    2x h/v

3.    2x h/v

4.    2x h/v

5.    2x h/v (fra heisoku dachi til zenkutsu dachi)

KATA:
KUMITE:
Print Friendly, PDF & Email