Pensum til 8. kyû (八級 – hachikyû)

KIHON: Idô = basiskihon med bevægelse
1.    Chûdan junzuki

2.    Jôdan ageuke

3.    Chûdan sotouke

4.    Gedan barai

5.    Shutô-uke, kôkutsu dachi

6.    Chûdan maegeri (gedan kakiwake)

7.    Yokogeri keage (heisoku dachi)

1.    5x ====> Zenshin

2.    5x ==>== Kôshin

3.    5x ====> Zenshin

4.    5x <==== Zenshin

5.    5x ====> Zenshin

6.    5x ====> Zenshin

7.    2x h/v      Sonoba

KATA:
Taikyoku Shodan
KUMITE:
Gohon kumite:

Jôdan junzuki, chûdan junzuki

Print Friendly, PDF & Email