Pensum til 5. kyû (五級 – gokyû)

KIHON:
1.    Chûdan junzuki

2.    Age uke, gyaku zuki

3.    Soto uke, gyaku zuki

4.    Uchi uke, gyaku zuki

5.    Shutô uke, kôkutsu dachi

6.    Chûdan maegeri

7.    Yokogeri keage, kiba dachi

8.    Yokogeri keage, kiba dachi

9.    Yokogeri kekomi, kiba dachi

10. Yokogeri kekomi, kiba dachi

1.    5x ====> Zenshin

2.    5x ==>== Kôshin

3.    5x ====> Zenshin

4.    5x ==>== Kôshin

5.    5x ====> Zenshin

6.    5x <==== Zenshin

7.    3x ====> Zenshin

8.    3x <==== Zenshin

9.    3x ====> Zenshin

10. 3x <==== Zenshin

KATA:
Heian Sandan

Skal fremvise en af disse: Taikyoku Shodan, Heian Shodan, Heian Nidan

KUMITE:
Kihon ippon kumite (højre og venstre side):

Jôdan, chûdan, maegeri

Print Friendly, PDF & Email