Pensum til 2. kyû (二級 – nikyû)

KIHON:
1.    Chûdan junzuki

2.    Age uke, gyaku zuki

3.    Soto uke, yoko enpi, uraken uchi,  zenkutsu d./kiba d.

4.    Uchi uke, chûdan gyaku zuki

5.    Shutô uke, nukite, kôkutsu/zenkutsu d.

6.    Chûdan maegeri

7.    Maegeri rengeri, chûdan-jôdan

8.    Mawashigeri, chûdan

9.    Yokogeri keage, kiba dachi

10. Yokogeri keage, kiba dachi

11. Yokogeri kekomi, zenkutsu dachi

12. Yokogeri kekomi, zenkutsu dach

1.    5x ====> Zenshin

2.    5x ==>== Kôshin

3.    5x ====> Zenshin

4.    5x ==>== Kôshin

5.    5x ====> Zenshin

6.    5x <==== Zenshin

7.    3x ====> Zenshin

8.    5x <==== Zenshin

9.    3x ====> Zenshin

10. 3x <==== Zenshin

11. 3x ====> Zenshin

12. 3x <==== Zenshin

KATA:
Tekki Shodan

Skal fremvise en af disse: Taikyoku Shodan, Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan

KUMITE:
Jiyû ippon kumite (kun højre side):

Jôdan, chûdan, maegeri, kekomi

Print Friendly, PDF & Email