Heian 1-5 / 平安 1-5

Baggrund
Heian betyder “fred” og skrives af to tegn. Det første (hei) har forskellige betydninger, eksempelvis “flad”, “i niveau”, “rolig”, “fredfyldt”. Det næste tegn (an) betyder “sikker”, “stabil”, fredfyldt”, “let”. Samlet kan ordet heian ses som en association af disse lidt flertydige begreber og oversættes sommetider som “fredfyldt sind” for at understrege den ydmyghed, der ligger i, at alle Heian-kata begynder og slutter med en parade. 

Oprindelig blev de samme to tegn på Okinawa udtalt pinan, men Gichin Funakoshi, der regnes for grundlæggeren af Shotokan-karate, ændrede siden udtalen til heian for at gøre det nemmere at få udbredt karate i Japan. 

Til forskel fra de fleste mere avancerede kata er det fuldt belyst, hvem der skabte Heian-kata, hvornår og med hvilket formål. Yasutsune Itosu, der levede fra 1830-1915, dannede dem ud fra fortrinsvis Kankû Dai (fomentlig med et supplement af teknikker fra Bassai Dai) og blev færdig med dette arbejde i 1905. På det tidspunkt trænede skoleelever på Okinawa kataen Naihanchi (Tekki) i flere år i gymnastiktimerne. Nu kunne de træne disse simplere kata, hvilket gjorde det nemmere at lære de grundlæggende karateteknikker. Denne udvikling markerede et interessant skift fra karate som værende en egentlig kampform til snarere at være en del af et skolepensum, hvor det primært drejede sig om selvforsvar og almen fysisk træning. Teknikker såsom angreb mod øjne og skridt udgik.

Heian Shodan / 平安初段 (“Heian nummer et”) 
Heian Shodan er den simpleste af de fem heian-kata og indeholder kun tre parader og to angreb: gedan barai (nedadgående parade), age-uke (opadgående parade), shutô-uke (parade med arm/håndkant, “sværdhånd”), chûdan-zuki (stød mod maven) og tettsui-uchi (hammerslag). Kataen indeholder tre stillinger: zenkutsu-dachi (forlæns stilling), kôkutsu-dachi (bagudstilling) samt renoji-dachi (stilling med fødderne formet som tegnet “re”).

Embusen

 

 

 

 

Video (2:24): Heian Shodan udført af Hirokazu Kanazawa (SKIF)

Video (2:55): Bunkai til Heian Shodan, officiel SKIF-version

Video (3:33): Bunkai til Heian Shodan udført af Didier Lupo

 

Heian Nidan / 平安二段 (“Heian nummer to”) 
I Heian Nidan tilføjes teknikker som haiwan-uke (parade med armens yderside), ura-zuki (opadgående stød), osae uke (parade, hvor man presser modstanderens arm nedad), nukite (“spydhånd”), morote uke (uchi-uke med støtte af den anden arm) og to spark: mae-geri (frontspark) og keage (snapspark til siden). Hvor der kun var to hoftepositioner i Heian Shodan: shômen (ligefrem) og hanmi (45 grader), trænes nu også gyaku-hanmi (45 grader til modsatte side).

Embusen

 

 

 

 

Video (2:35): Heian Nidan udført af Hirokazu Kanazawa (SKIF)

Video (9:26): Bunkai til Heian Nidan, officiel SKIF-version

Video (9:36): Bunkai til Heian Nidan udført af Didier Lupo

 

Heian Sandan / 平安三段 (“Heian nummer tre”)
I Heian Sandan udføres blandt andet kôsa-uke (samtidig parade og angreb), håndledsfrigørelse og fumikomi (trampespark). I slutsekvensen forsvarer man sig mod en modstander, der griber fat bagfra, ved at udføre empi-uchi (albuestød) og tate-zuki (stød bagud).

Embusen

 

 

 

 

Video (2:42): Heian Sandan udført af Hirokazu Kanazawa

Video (8:09): Bunkai til Heian Sandan, officiel SKIF-version

Video (11:28): Bunkai til Heian Sandan udført af Didier Lupo

 

Heian Yondan / 平安四段 (“Heian nummer fire“)
Kataen begynder ligesom Heian Nidan, men bevægelsen er langsom, og paraden udføres med åbne hænder (kaishu haiwan-uke). Dertil kommer blandt andet en nedadgående parade med begge hænder (gedan jûji-uke), albuestød ligefrem (mae-empi-uchi), kakiwake-uke (“spredeparade”), og hiza-uchi (angreb med knæet).

Embusen

 

 

 

 

Video (2:54): Heian Yondan udført af Hirokazu Kanazawa

Video (8:39): Bunkai til Heian Yondan, officiel SKIF-version

Video (4:17): Bunkai til Heian Yondan udført af Didier Lupo

 

Heian Godan / 平安五段 (“Heian nummer fem“)
Heian Godan afslutter Heian-serien og indeholder “krogstød” (kagi-zuki – udført langsomt som en kamae), opad- og nedadgående krydsparader med først knyttede så åbne hænder (jûji-uke), nedadgående parade til siden (sokumen gedan-barai) og et spring med landing i krydsstilling (kôsa-dachi).

Embusen

 

 

 

 

Video (2:51): Heian Godan udført af Hirokazu Kanazawa

Video (7:23): Bunkai til Heian Godan, officiel SKIF-version

Video (9:59): Bunkai til Heian Godan udført af Didier Lupo

 

Print Friendly, PDF & Email