Shotokan-karate

Hvad er karate, og hvad betyder det?
Karate betyder “tom hånd/tomme hænder”, en henvisning til et våbenløst selvforsvarssystem, der består af forskellige stød, slag, spark, låse og parader udført i forskellige stillinger.

I Bushikan Karate-dô træner vi stilarten Shotokan (udtales med lange o-vokaler – Shôtôkan), en på verdensplan særdeles populær stilart.

Shotokans oprindelse
Shotokan blev dannet af Gichin Funakoshi (1868-1957), som spillede en afgørende rolle for udbredelsen af karate i Japan i en form, som var tilpasset brug i skolerne og egnet som elevernes fysiske træning.

Funakoshi blev født på Okinawa og trænede begge den tids populære former for karate: Shōrei-ryū and Shōrin-ryū. I 1917 og igen i 1922 tog han fra Okinawa til hovedlandet for at udbrede karate der også, og i 1930 etablerede han en forening ved navn Dai-Nihon Karate-do Kenkyukai.

I 1936 ændrede Funakoshi betydningen af ordet karate ved at ændre et af de tegn, det blev skrevet med. Oprindeligt havde det betydet “kinesisk hånd” (唐手), en henvisning til kinesisk boksning, som karate havde lånt mange elementer fra. Fra nu af kom det til at betyde “tom hånd” (空手), hvilket ifølge Funakoshi selv hentydede til det faktum, at man ikke brugte våben. Udtalen var uændret, og forskellen kan således ikke ses, når japansk translittereres.

Shotokan (på japansk 松濤館) var navnet på den første officielle karateskole, eller dojo (udtales med lange o-vokaler – dôjô), som Gichin Funakoshi etablerede i 1936 i Tokyo. Funakoshi selv kaldte aldrig sit system for andet end karate, men for at vise respekt for deres lærer navngav hans elever dojoen Shotokan efter Shoto (“bølgende fyrretræer”), hvilket var det navn, Funakoshi brugte som forfatter, og satte navnet sammen med “kan”, der betyder “hus”. Dojoen blev ødelagt i 1945 i forbindelse med Stillehavskrigen (2. Verdenskrig).

Japan Karate Association (JKA)
I 1949 dannede nogle af Funakoshis elever, Isao Obata, Masatoshi Nakayama, and Hidetaka Nishiyama, Japan Karate Association (JKA). Funakoshi, der på det tidspunkt var 80 år gammel, var den officielle leder, men i praksis blev JKA ledet af Nakayama (billede til højre), som vedblev at være organisationens chefinstruktør frem til sin død i 1987. Adskillige organisationer er især siden 1970’erne blevet dannet med udgangspunkt i JKA af instruktører, som ønskede at følge en anden retning end hovedorganisationen. Blandt andet Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF), som stifterne af Bushikan Karate-dô har trænet.

Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF)
Hirokazu Kanazawa (født 1931), som blandt andet har trænet under Gichin Funakoshi og Masatoshi Nakayama, var oprindeligt med i JKA, men brød ud i 1978 og dannede organisationen Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF).

Hirokazu Kanazawa vandt sidst i 1950’erne All Japan Karate Championships to år i træk i både kata og kumite (en af kumitefinalerne med et brækket håndled). Han har arbejdet utrætteligt på at udbrede karate på verdensplan og blev tildelt 10. dan i 2001 af International Martial Arts Federation. SKIF har i dag flere millioner medlemmer i flere end 130 lande. Hirokazu Kanazawa døde den 8. december 2019 i en alder af 88 år. 

Tigeren
Symbolet for Shotokan er en tiger, som skal symbolisere den styrke, kraft og beslutsomhed, man kan opnå via karatetræning. Tigeren repræsenterer desuden en konstant agtpågivenhed. Tigeren befinder sig i en ring, hvilket symboliserer, at dens kraft, ligesom den kraft, der ligger i Shotokan-karate, bør kontrolleres og aldrig misbruges.

Tigerens oprindelse
Da Gichin Funakoshi kom til Japan i starten af 1920’erne, havde han en god ven ved navn Kosugi Hoan (1881-1964), der var en berømt kunstmaler. Han opfordrede Funakoshi til at blive i Japan og undervise i og udbrede karate der. Kosugi, der selv trænede karate under Funakoshi, opfordrede ham til at skrive en bog om karate som en form for grundtekst. En sådan var historisk blevet skrevet på en rulle rispapir, en såkaldt tora no maki, “tigerrulle”. Kosugi designede omslaget til Funakoshis første bog Ryukyu Karate Kenpo, der udkom i 1922. På omslaget var det, som i dag er kendt som Shotokan-tigeren. Kosugi var inspireret af ordene tora no maki som en form for ordspil, og tigeren symboliserede desuden en peride i Funakoshis ungdom, hvor han ofte mediterede på Okinawas Tarao-bjerg, “tigerhalebjerg”, og lyttede til vindens susen i fyrretræerne (“bølgende fyrretræer”, shoto). Kosugis kunstnersignatur kan ses i øverste højre hjørne af cirklen mellem tigerens hale og bagerste bagben.

Dôjôkun (道場)
Dôjôkun er benævnelsen for fem leveregler, vi bestræber os på at følge, når vi træner karate. De stammer muligvis fra Gichin Funakoshis Nijûkun – “Twenty Guiding Principles of Karate” (se længere nede) og kan i givet fald betragtes som en koncentreret form heraf. Det er dog også muligt, at de er skabt af Kanga Sakukawa, (1733-1815), som levede på Okinawa og som bidrog væsentligt til udviklingen af Te, forløberen for moderne karate.

Den japanske ordlyd ligger fast – derimod varierer det, hvordan de fem budskaber oversættes og fortolkes, alt efter hvilken stilart man træner (læs evt. mere herom på Wikipedia). Nedenfor ses først dôjôkun skrevet på japansk (den indledende “streg” læses hitotsu og betyder “ét”), og herefter gives en nogenlunde bogstavelig oversættelse og forklaring efterfulgt af den officielle SKIF-oversættelse:

 1. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto (“Søg den perfekte karakter”) Man skal stræbe efter at udvikle den perfekte karakter og personlighed.
  SKIF: to strive for the perfection of character.
 2. Makoto no michi o mamuru koto (“Forsvar den sande vej” – oversættes ofte “Vær trofast”) Man skal være tro mod sin karate-dô, sin familie og sine venner – med andre ord være tro mod sig selv og ikke svigte.
  SKIF: to defend the path of truth.
 3. Doryoku no seishin o yashinau koto (“Vær stræbsom”) Man skal altid stræbe efter at gøre sit yderste.
  SKIF: to foster the spirit of effort.
 4. Reigi o omonzuru koto (“Vis respekt”) Man skal være respektfuld over for andre mennesker.
  SKIF: to honour the principles of etiquette.
 5. Kekki no yû o imashimeru koto (“Undgå overmod” – oversættes ofte “Vær ikke voldelig i din optræden”) Man skal tilstræbe en værdig optræden under alle forhold.
  SKIF: to guard against impetuous courage.


Nijûkun
(二十訓)
Nijûkun, der betyder “20 regler”, er Gichin Funakoshis retningslinjer for den, der udøver karate, og reglerne forekom for første gang i bogform i 1938 (The Twenty Guiding Principles of Karate). Som nævnt ovenfor, er dojokun muligvis skabt herfra. Hver regel har nummer ét, og alle regler er derfor sidestillede og lige vigtige.

 • Karate-do begins and ends with bowing.
  一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな 
  Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna
 • There is no first strike in karate.
  一、空手に先手なし 
  Hitotsu, karate ni sente nashi
 • Karate stands on the side of justice.
  一、空手は義の補け 
  Hitotsu, karate wa, gi no tasuke
 • First know yourself, then know others.
  一、先づ自己を知れ而して他を知れ 
  Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire
 • Mentality over technique.
  一、技術より心術 
  Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu
 • The heart must be set free.
  一、心は放たん事を要す 
  Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu
 • Calamity springs from carelessness.
  一、禍は懈怠に生ず 
  Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu
 • Karate goes beyond the dojo.
  一、道場のみの空手と思ふな 
  Hitotsu, dojo nomino karate to omou na
 • Karate is a lifelong pursuit.
  一、空手の修業は一生である 
  Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru
 • Apply the way of karate to all things. Therein lies its beauty.
  一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり 
  Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari
 • Karate is like boiling water; without heat, it returns to its tepid state.
  一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る 
  Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru
 • Do not think of winning. Think, rather, of not losing.
  一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要 
  Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
 • Make adjustments according to your opponent.
  一、敵に因って轉化せよ 
  Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo
 • The outcome of a battle depends on how one handles emptiness and fullness (weakness and strength).
  一、戦は虚実の操縦如何に在り 
  Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari
 • Think of hands and feet as swords.
  一、人の手足を剣と思へ 
  Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe
 • When you step beyond your own gate, you face a million enemies.
  一、男子門を出づれば百万の敵あり 
  Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
 • Formal stances are for beginners; later, one stands naturally.
  一、構は初心者に後は自然体 
  Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
 • Perform prescribed sets of techniques exactly; actual combat is another matter.
  一、形は正しく実戦は別物 
  Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
 • Do not forget the employment of withdrawal of power, the extension or contraction of the body, the swift or leisurely application of technique.
  一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな 
  Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna
 • Be constantly mindful, diligent, and resourceful, in your pursuit of the Way.
  一、常に思念工夫せよ 
  Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo

 

Primære kilder til ovenstående:
SKIF’s officielle hjemmeside: http://www.skifworld.com/index.php
JKA’s officielle hjemmeside: https://www.jka.or.jp/en/
WSKS Australiens (World Shotokan Karate-do Federation) hjemmeside, artikel om Shotokan-tigeren: https://www.wskf.com.au/martial-arts-concepts/tiger-symbol-shotokan-karate
Wikipedia (links ovenfor i teksten)

Print Friendly, PDF & Email