Generelle termer / diverse

Generelle termer / diverse

Bunkai 分解 Fortolkning af katateknikkers betydning – kata omsat til kumite
Bushidô 武士道 Krigerens vej
Dan Dangrad, sortbæltegrad
Dô  Vej
Dôjô 道場 Træningssal (egt. ‘vejens sted’, dvs. det sted, man følger vejen)
Dojokun (dôjôkun) 道場訓 Etiske regler for karate
Embusen 演武線 Fast mønster knyttet til de enkelte kata
Gi (dôgi) 着(道着) Traditionel træningsdragt
Godan 五段 5. dan
Gohon kumite 五本組手 Kampøvelse med modstander, 5 skridt
Gokyû 五級 5. kyû (violetbælte af 1. grad)
Hachidan 八段 8. dan
Hachikyû 八級 8. kyû (orangebælte)
Hai はい Ja, “forstået”
Hajime 始め Begynd
Hanmi 半身 Kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen (bogstaveligt: “halv krop”)
Happo kumite 八方組手 kampøvelse med 8 modstandere
Heian 平安 Fredfyldt sind, navnet på de fem begynderkata
Hidari Venstre
Hikiashi 引足 At trække underbenet tilbage efter spark
Hikite 引手 At trække armene ( hænderne ) ind i siden efter en teknik
Ikkyû 一級 3. kyû (brunbælte af 3. grad)
Ippon kumite 一本 組手 1-skridts kamp (parade + modangreb)
Jiyû ippon kumite 自由一本組手 1-skridts frikamp
Jiyû kumite 自由組手 Frikamp
Jûdan 十段 10. dan
Jûkyû 十級 10. kyû (hvidbælte)
Kaimoku 皆目 Åbn øjnene (efter mokusô)
Kara 空 (tidligere 唐) Tom – havde tidligere betydningen “kinesisk” (skrevet med et andet tegn)
Karate  空手 Tom hånd
Karate-dô 空手道 Den tomme hånds vej
Kata Kata (egt. ‘mønster’, ‘model’)
Kiai 気合 kampråb (bogstaveligt “få sjælen ( ånden ) ud”)
Kihon 基本 Basis, grundteknikker
Kihon ippon kumite  基本一本 組手 1-skridts aftalt kamp (kihon-stil)
Kime 決め Maksimal og fokuseret kraft (fra verbet kimeru, der betyder at ‘beslutte’)
Ki-o-tsuke  気を付け Stå ret
Kiritsu 起立 At rejse sig
Kôshin  後進 tilbage, baglæns
Kudan 九段 9. dan
Kukyû 九級 9. kyû (gulbælte)
Kumite 組手 Kamp
Kyû Kyûgrad
Mawashi 回し Cirkel-, cirkulær
Makiwara 巻藁 Slagpude
Mawatte 回って Vend rundt
Migi Højre
Mokusô 黙想 Meditation
Maai 間合い Afstand mellem to kæmpere
Nanadan 七段 7. dan
Nanakyû 七級 7. kyû (grønbælte af 1. grad)
Naote 直って Tilbage til start/udgangspunkt (formentlig bøjet form af 直る – blive repareret, fikset)
Nijûkun 二十訓 “20 regler”, dvs. Gichin Funakoshis retningslinjer for den, der udøver karate
Nidan 二段 2. dan
Nikyû 二級 2. kyû (brunbælte af 2. grad)
Obi Bælte
Osu /oss 押忍, おす Hilsen karatefolk imellem
Otoshi Nedad
Otagai ni rei お互いに礼 Buk for hinanden
Rei Buk
Rokkyü 六級 6. kyû (grønbælte af 2. grad)
Rokudan 六段  6. dan
Sanbon kumite 三本 組手 3-skridts kamptræning
Sandan 三段 3. dan
Sankyû 三級 1. kyû (brunbælte af 1. grad)
Seiza  正座 At sætte sig/sidde/knæle
Sempai 先輩 Instruktør eller assistent, en med højere anciennnitet
Senpai ni rei 先輩に礼 Buk mod senpai
Sensei 先生 Lærer (i Bushikan 5. dan og op)
Sensei ni rei 先生に礼 Buk mod sensei
Shiai kumite  試合組手 Kamp efter bestemte (konkurrence-)regler
Shihan 師範 Øverste lærer
Shobu ippon kumite 勝負一本 組手 Konkurrencekamp til ét point
Shodan 初段 1. dan
Shômen 正面 Centeret i dojoen, det sted der markerer respekten for karate og dens nuværende og tidligere udøvere
Shômen ni rei 正面に礼 Buk for shomen/ligefrem
Tai-sabaki 体捌き Undvigemanøvre (typisk til siden)
Tameshi-wari 試割り Gennembrydninger
Ushiro Bagud, baglæns
Tokui kata 得意型 Favoritkata
Waza Teknik
Yakusoku kumite 約束組手 Arrangeret frikamp
Yame 止め Stop
Yôi 用意 Klar! Parat!
Yondan 四段 4. dan
Yonkyû 四級 4. kyû (violetbælte af 2. grad)
Zanshin 残心 Agtpågivenhed, parathed
Zazen 座禅 Meditation (siddende)
Zenshin 前進 Fremad

 

Tilbage til oversigten

Print Friendly, PDF & Email