Shihankai

Medlemmer af Bushikan Karate-dôs tekniske råd er følgende:

Shihankai Kenneth Brian Holtz
7. dan
Shihankai og chefinstruktør Michael Hansen 5. dan
Shihankai Niels Olsen 3. dan
Shihankai Kenny Bruun Rasmussen 2. dan
Shihankai Bo Eschricht 2. dan

Kontakt til shihankai på shihankai(a)bushikan.dk 

 

“BUSHINKAI shihankai – et karateteknisk råd”

Vers. 2018-02-22

Generelt:
Shihankai i BUSHINKAI Karate-dô er et teknisk råd, hvor klubbens karatemæssige kompetencer samles, og hvor klubbens karatefaglige beslutninger træffes.

Shihankai skal bestå af 5 af de til enhver tid 10 højest graduerede og mest erfarne, aktive medlemmer i klubben med karateinstruktørbaggrund.

Medlemskab af shihankai er frivilligt og skal være drevet af loyalitet og engagement.
Medlemskab af shihankai er ikke en ret til at have magt, men en pligt til at dele et ansvar for klubbens karatetekniske linje.

Ret, pligt og ansvar er delt lige i shihankai.

Medlemmer og reference:
Chefinstruktøren er formand for shihankai samt klubbens karatefaglige ansigt og kontaktperson udadtil i forhold til diverse medlemsorganisationer (UKDK, WUKF og lignende).

Chefinstruktøren vælges af bestyrelsen blandt de 5 højest graduerede og aktive medlemmer i klubben og er altid medlem af shihankai.

Chefinstruktøren er på valg hvert 2. år umiddelbart efter afslutningen af forårssæsonen.
Foreningens bestyrelse udpeger de øvrige 4 medlemmer blandt klubbens højest graduerede.

Shihankai refererer til bestyrelsen og er repræsenteret i bestyrelsen ved chefinstruktøren, men kan være assisteret af yderligere shihankaimedlemmer i forbindelse med fremlæggelser m.v. over for bestyrelsen.

Shihankai skal redegøre for sine beslutninger og planer til bestyrelsen efter behov, dog minimum 1 gang pr. træningssæson.

Chefinstruktøren eller øvrige shihankaimedlemmer har ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

Shihankaimedlemmer kan ikke samtidig bestride foreningshvervet som formand, næstformand, kasserer eller anden bestyrelsespost i denne forening.

Shihankaimedlemmer kan deltage i udvalg nedsat af bestyrelsen.

Udtrædelse af shihankai skal meddeles til foreningens bestyrelse inden for 30 dage og med fyldestgørende begrundelse. Bestyrelsen skal inden for 60 dage herefter udpege et nyt medlem til shihankai.

Shihankai kan ikke træffe beslutninger, der vedrører klubbens drift i forhold til økonomiske dispositioner, foreningspolitiske tilhørsforhold m.v. uden forudgående aftale med klubbens bestyrelse.

Daglig drift:
Alle karatemæssige beslutninger og forslag fra medlemmer af shihankai bringer chefinstruktøren op i shihankai, hvor alle har ÉN stemme.

Afgørelser i shihankai, er uanset udfald, støttet loyalt af samtlige medlemmer af shihankais medlemmer, således at i retten til at tage beslutninger ligger også ansvaret for beslutningerne.

Shihankai har således et fælles ansvar for de beslutninger, der træffes i shihankai.
Shihankai er af bestyrelsen forpligtet til at mødes minimum 4 gange årligt, fordelt over minimum 2 møder pr. træningssæson.

Shihankai står for den sportslige og karatefaglige udvikling, herunder graduering, daglig træning, instruktører, uddannelse og karatetekniske beslutninger. Hermed er shihankai:

• Ansvarlig for klubbens karatefaglige bredde i undervisningen.
• Repræsentant i bestyrelsen for karatefaglige områder.
• Ansvarlig for klubbens tekniske linje samt fortolkning af graduering og stilartspensum. • Ansvarlig for alle instruktørforhold, herunder uddannelse af instruktører og instruktørassistenter.
• Ansvarlig for gradueringspanelet, gradueringspensum og afholdelse af gradueringer.
• Ansvarlig for holdplaner.
• Ansvarlig for indholdet af undervisningen (pensum).
• Ansvarlig for klubbens deltagelse i nationale og internationale stævner.

Link til pdf-version: BUSHINKAI Shihankai – Et karate teknisk råd v2018-02-22

Print Friendly, PDF & Email