Generalforsamling i Bushikan

Den 28. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i Bushikan Karate-dô. Mange relevante emner blev vendt, og nyttig information om det foregående år blev delt.

Bestyrelsen ved formand Jesper Nygaard fremlagde årets beretning, der indeholdt en beskrivelse af nogle af alle de mange ting, som Bushikan har opnået siden etableringen i 2018. Herunder indmeldelse i relevante forbund, ikke mindst JKA, start af begynderhold, afholdelse af graduering både i juni og december, deltagelse i både nationale og internationale stævner med mange flotte resultater, afholdelse af klubfester samt fællestræninger med efterfølgende fællesspisning. Der blev også lagt vægt på, at Bushikan er en klub, hvor vi samles om at træne karate. Der skal være plads til børn, unge, voksne, gamle og både motionister og landsholdskæmpere. Til sidst lød der en stor tak til alle frivillige i klubben.

Mads Sørensen takkede af som kasserer, og Helle Kure tager posten. Gitte Schmidt er overgået til 1. suppleant, og Gitte Birk overtager posten som sekretær. (Samlet overblik over den nuværende bestyrelse kan ses her).

Kenneth Holtz takkede af som leder for Shihankai, og Michael Hansen overtager posten (Se nærmere om Shihankai her).

Bestyrelsen takkede de afgående for deres tid og arbejde for Bushikan og ønskede de nye velkomne. Såfremt der skulle være et par medlemmer, som ønsker at bruge lidt tid på Bushikan, så er posten som 3. suppleant til bestyrelsen og 2. revisor ledig.

Bestyrelsen takker for en generalforsamling i god og konstruktiv tone.

Print Friendly, PDF & Email